ექსელის გაძლიერებული კურსი

მოკლევადიანი კურსები

ექსელის გაძლიერებული კურსი

ისწავლება მონაცემთა ბაზების შექმნა, ფინანსური ანგარიშგებების გათვლები, ფულადი ნაკადების და ხარჯების აღრიცხვა, ბიუჯეტის დაგეგმარება-ანალიზი, სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა. 

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში სიღრმისეულად გაეცნობით ექსელის ფორმულებისა და ფუნქციების შესაძლებლობებს:

 • პირობითი ფორმატირება;
 • შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე;
 • დამოკიდებულებათა მიდევნება;
 • დახარისხება, ფილტრაცია, გაფართოებული ფილტრი;
 • მონაცემების კონსოლიდაცია;
 • მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები „რა-თუ“;
 • პარამეტრის შერჩევა, ჩანაცვლების ცხრილები;
 • ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები.

კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ:

 • ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას;
 • რთულ ფორმულებთან მუშაობას; 
 • დიდი მონაცემთა ბაზების სწრაფად დამუშავებასა და მათზე მოქმედებების განხორციელებას; 
 • მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას;
 • სხვადასხვა ტიპის ვადების კონტროლს, მაგ. დებიტორთა დავალიანებების გრაფიკს.

მეცადინეობის მსვლელობისას მასალის დამუშავება ხდება აუდიტორიაში პრაქტიკული ამოცანების მეშვეობით, სწავლების სრული პროცესი გაშუქებულია პროექტორით.

სასწავლო კურსზე ჩარიცხვის წინაპირობა: ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.

სასწავლო პროგრამა:

 • Number format (უჯრების ფორმატირება);
 • Conditional Formatting (პირობითი ფორმატირება);
 • Go To Special (უჯრედების მონიშვნა მითითებული კრიტერიუმების მიხედვით);
 • Data Validation (შეზღუდვები შესაყვან მონაცემებზე);
 • Defined Names (სახელები ფორმულებში);
 • Formula Auditing (დამოკიდებულებათა მიდევნება);
 • Excel Table (Excel-ის ცხრილები);
 • Sort (დახარისხება);
 • Filter (ფილტრაცია);
 • Chart (დიაგრამები);
 • Outline (ფურცლის სტრუქტურა);
 • Consolidation (მონაცემების კონსოლიდაცია);
 • What - if Analysis (მონაცემთა ანალიზის ინსტრუმენტები „რა-თუ“);
 • Goal seek (პარამეტრის შერჩევა);
 • Pivot table (ჯამური ცხრილები და ჯამური დიაგრამები);
 • Excel Function:
 • Financial;
 • Logical;
 • Text;
 • Date & Time;
 • Lookup & Reference;
 • Match & Trig;
 • Information;
 • Statistical;
 • Macros;
 • Excel User Form Controls.

მსმენელები უზრუნველყოფილნი არიან სასწავლო მასალით.

კურსის დამთავრების შემდეგ ტარდება სასერტიფიკატო გამოცდა და გაიცემა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

პროგრამის ხანგრძლივობა:

 • კურსის ჯამური ხანგრძლივობაა 30 სთ;
 • ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ (ორშაბათი, ოთხშაბათი);
 • ლექციის ხანგრძლივობაა 19:00 – 22:00 სთ.

რეგისტრაცია: 
პროგრამის გასავლელად საჭიროა შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა ან მობრძანდეთ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (GAU) (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10).

კურსი დაიწყება 24 ივნისს!

რეკომენდაციები

სწავლის საფასური

ექსელის გაძლიერებული კურსის ღირებულებაა 440 ლარი. ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი აპლიკანტის შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს. 

 

საკონტაქტო პირი

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:


თამთა ნიშნიანიძე

თამთა ნიშნიანიძე

სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი

(+995) 591 112 200
(+995 32) 220 65 20 (313)
tamtanishnianidze@gau.ge

გზავნილები

ტრენერები

ნინო ოღაძე

2002 -2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი წარჩინებით.  2011 წლიდან  ACCA წევრი. 2011 წლიდან საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და...

2002 -2007 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი წარჩინებით.  2011 წლიდან  ACCA წევრი. 2011 წლიდან საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ასოცირებული წევრი, 2015 წლიდან Microsoft Office Excel 2010-ის სერთიფიცირებული წევრი.

2008- 2014  წწ  მუშაობდა გაზგასამართი სადგურების ქსელის „ეკოგაზის“ ფინანსურ დეპარტამენტში, 2015 წლიდან  შპს „სითი გრუფ“ - Le gateau ფინანსური მენეჯერი.  2017 წლიდან კითხულობს ლექციებს სასწავლო ცენტრ „ააფ კაპიტალში“ - ფინანსური ანალიზი და მოდელირება ექსელში, 2018 წლიდან საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია Nexia International-ის ქართული წარმომადგენლობის - Nexia TA-ს ბაზაზე შექმნილი  Nexia TA Academy - „ფინანსური მოდელირება ექსელში“.  ამჟამად უძღვება  ქართულ-ამერიკულ უნივერსისტეტის სასერთიფიკატო პროგრამის ექსელის გაძლიერებულ კურსს.

პროექტები და პარტნიორები

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა