ლევან ბურდილაძე

კურსდამთავრებული

ლევან ბურდილაძე

ლევან ბურდილაძე

საქართველოს ბანკი
უფროსი იურისტი
კურსდამთავრებულები
2010

"2010 წელს დავამთავრე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის სკოლა.

სწავლისთვის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის შერჩევით სწორი გადაწყვეტილება მივიღე, რადგან აქ გატარებულმა ოთხმა წელმა და მაღალი კვალიფიკაციის ლექტორებთან ერთად სწავლის ყოველღიურმა დატვირთულმა პროცესმა, უდავოდ შემძინა ის ცონდა და უნარ-ჩვევები, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჩემს პროფესიულ განვითარებაში.

სწავლის პროცესში დაგროვილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების დასაწყისი და პროფესიული განვითარების პირველი ნაბიჯი, იურიდიული დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა იყო, რასაც მოჰყვა სს თიბისი ბანკში გატარებული უაღრესად საინტერესო წლები, ახლა კი ჩემი პროფესიული განვითარება სს საქართელოს ბანკის იურიდიულ დეპარტამენტში, უფროსი იურისტის პოზიციაზე გრძელდება.     

ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში დანერგილი სწავლის სტანდარტები და კომფორტული გარემო, მაღალი ხარისხის განათლების მიღების შესაძლებლობას იძლევა."

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა