არქეტიპული ბრენდინგი და პერსონალური არქეტიპული პენტაგრამა

მოკლევადიანი კურსები

არქეტიპული ბრენდინგი და პერსონალური არქეტიპული პენტაგრამა

GAU გთავაზობთ სასერთიფიკატო კურსს - ,,არქეტიპული ბრენდინგი და პერსონალური არქეტიპული პენტაგრამა“. კურსი საავტოროა და წარმოადგენს პიროვნული განვითარების მითოარქეტიპული სისტემისა  და არქეტიპული ბრენდინგის უნიკალურ სინთეზს.

კურსის უნიკალობა

 • კურსი ეფუძნება ხათუნა თავდგირიძის შექმნილ  საავტორო არქეტიპულ სისტემას, რომელიც ავტორმა ინტერდისციპლინური მეცნიერებების - მითოლოგია, ფსიქოლოგია, სოციოლოგია, ფილოსოფია, რელიგიების ისტორია, ბრენდინგისა და მენეჯმენტის ფილოსოფია -   გადაკვეთაზე შექმნა.
 • საავტორო მითოარქეტიპული სისტემა  წარმოადგენს მზა სქემებს
 • პერსონალური არქეტიპ(ებ)ის განსაზღვრისთვის;
 • პიროვნული არქეტიპული განვითარების რუკის განსაზღვრისთვის;
 • ფუნდამენტურ არქეტიპულ სისტემაზე დაფუძნებული -
 • ახალი პერსონალური ბრენდისა და ბრენდკომპანიის  ფორმირებისთვის;
 •  უკვე არსებული ბრენდების არქეტიპული განსაზღვრისთვის,
 •  უკვე არსებული ბრენდების რებრენდინგისთვის დ)კონკურენტი ბრენდების არქეტიპული ანალიზისთვის და ა.შ.

კურსის აღწერა:

კურსი ეფუძნება 5 წრედისა და 27 არქეტიპისაგან შემდგარ ხათუნა თავდგირიძის საავტორო სისტემას, რომელიც წარმოადგენს

 • იუნგიანურ ტრადიციულ არქეტიპებზე დაფუძნებულ ახალ გაფართოებულ სისტემას;
 • არქეტიპული ბრენდინგის მარკ-პირსონისეული სქემის ახალ გაფართოებულ სისტემას;
 • სისტემა სტრუქტურირებულია ლევი-სტროსისეული ბინარულ-სტრუქტურალისტური მეთოდოლოგიით;
 •  სისტემა ეფუძნება ,,კომპარატივისტული მითოლოგიის“ ფუნდამენტურ არქეტიპულ მითოლოგემებს.
 • პიროვნული არქეტიპული განვითარების რუკა მოიცავს  - კემპბელის, გენეპის, რაგლანის,  პროპის, ფრიზის სქემებს კომბინაციაში.

სწავლების მეთოდები: ლექცია, ზეპირი პრეზენტაცია, დისკუსია, ბრენდ- ქეისების პრეზენტაცია-ანალიზი; პრაქტიკული სავარჯიშოები, წერითი თეორიული ტესტირება, ფინალური ბიზნეს-ქეისის პრეზენტაცია - სიმულაციური ბრენდკომპანიის წარდგენა.

მიზნობრივი ჯგუფები

კურსი განკუთვნილია:

 • პიროვნული განვითარებით დაინტერესებული ნებისმიერი მსურველისთვის;
 • ტრენერებისა და ქოუჩებისთვის, რომლებიც მუშაობენ პიროვნული განვითარების, ან ბრენდირების  მიმართულებით;
 • ბრენდირებითა და გაყიდვებით დაინტერესებული ნებისმიერი მსურველისთვის;
 • მედიაპროდუქციისა და დიზაინის, ვიზუალური მეთოდების მიმართულებით მომუშავე სფეროს წარმომადგენლებისთვის.

კურსის დამთავრების შემდეგ მსმენელს ეცოდინება:

პიროვნული განვითარების არქეტიპული მზა სქემები და მისი პრაქტიკული გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებასა და კარიერაში;

პერსონალური ბრენდისა და კომპანიაბრენდის ფორმირებისთვის შესაბამისი არქეტიპების შერჩევა - ეფექტური  პოზიციონირების, ფუნქციონირებისა და გაყიდვებისთვის;

,,არქეტიპული ბრენდინგის“ ანალიზის საშუალებით  კონკურენტ ბრენდებში  ასევე კონკრეტულ არქეტიპებზე დაფუძნებული მარკეტინგული სტრატეგიის ამოცნობა და კონკურენტულ გარემოში   საკუთარი უნიკლაური ადგილის განსაზღვრა.

პერსონალური ბრენდის კონსტრუირების მიზნით, პერსონალური არქეტიპის განსაზღვრა  - არქეტიპული მონაცემების/მახასიათებლების სრული სპექტრის დადგენა და მისი შესაბამისობაში მოყვანა, გაძლიერება, დამუშავება და ა.შ. პერსონალურ ბრენდულ მონაცემებთან.

პროგრამის ხანგრძლივობა:

კურსი მოიცავს 9 კვირას (სულ: 17 ლექცია, 51 საათი).);

ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ - სამშაბათს და ხუთშაბათს.

ლექციის ხანგრძლივობა 3 საათი.  დრო: 19.სთ - 22სთ.

რეგისტრაცია:

პროგრამის გასავლელად საჭიროა შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა ან მობრძანდეთ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (GAU) (თბილისი, მერაბ ალექსიძის 10).
ჯგუფში ადგილები შეზღუდულია.შესაბამისად, უპირატესობა მიენიჭებათ იმ აპლიკანტებს, რომლებიც პირველები შემოიტანენ განაცხადს.

სწავლება დაიწყება 17 ოქტომბერს!

რეკომენდაციები

სწავლის საფასური

სწავლის საფასური შეადგენს 1,200 ლარს. ღირებულების ნახევარს მსმენელები გადაიხდიან ლექციების დაწყებამდე, ხოლო მეორე ნახევარს 4 კვირის განმავლობაში. სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია განვადებით.

20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს.

საკონტაქტო ინფორმაცია

თამთა ნიშნიანიძე

თამთა ნიშნიანიძე

უწყვეტი განათლებისა და სერტიფიცირების ცენტრის ხელმძღვანელი

(+995) 591 112 200
(+995 32) 220 65 20 (313)
tamtanishnianidze@gau.edu.ge

გზავნილები

ტრენერები

ხათუნა თავდგირიძე

მწერალი, მითოლოგი, ფილოლოგიის დოქტორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის ,,კომპარატივისტული მითოლოგიის საერთაშორისო ასოციაციის(IACM)“ წევრი.

...

მწერალი, მითოლოგი, ფილოლოგიის დოქტორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის ,,კომპარატივისტული მითოლოგიის საერთაშორისო ასოციაციის(IACM)“ წევრი.

პროექტები და პარტნიორები

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა