დახვეწილი კარდიოვასკულური დახმარების ალგორითმი - Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)

მოკლევადიანი კურსები

დახვეწილი კარდიოვასკულური დახმარების ალგორითმი - Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)

ACLS 2020 წლის გაიდლაინის მიხედვით დახვეწილი კარდიოვასკულარული დახმარების განახლებული კურსია.

სწავლების ენა: ქართული /ინგლისური

ხანგძლივობა: 16 სთ (2 დღე)

სამიზნე ჯგუფი: სამედიცინო პერსონალი - ექიმები, ექთნები, პარამედიკოსები; სამედიცინო მიმართულების სტუდენტები.

მიზანიდახვეწილი კარდიოვასკულური დახმარების ალგორითმი - Advanced Cardiac Life Support (ACLS პროვაიდერი კურსი) სასწრაფო, რეანიმაციული ღონისძიებათა დახვეწილი კურსია. სასწავლო პროგრამის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს დახვეწილი კარდიოვასკულური  დახმარების ალგორითმის საფეხურები. გულის უეცარი გაჩერების დროს საშოკე და არასაშოკე რითმების ამოცნობა და შესაბამისი პროტოკოლის გამოყენება თითოეულის გამოვლენის შემთხვევაში. ასევე, მაღალეფექტური მიდგომით დაზარალებულისათვის მაქსიმალურად კეთილსაიმედო შედეგის მიღწევა სამედიცინო დაწესებულების შიგნით და გარეთ. 

სასწავლო პროგრამა მოიცავს:

  • BLS-ის, პირველადი და მეორადი შეფასების თანმიმდევრული გამოყენება ზრდასრული პაციენტების სისტემური შეფასებისთვის.
  • დროული და მაღალი ხარისხის BLS  შესრულება, პრიორიტეტულად გულმკერდის ადრეული კომპრესიების დაწყება და ავტომატიზირებული გარეგანი დეფიბრილატორის (AED) ადრეული ინტეგრირება.
  • სუნთქვის გაჩერების ადრეული ამოცნობა და მართვა.
  • მწვავე კორონარულის სინდრომის ACS და ინსულტის ადრეული ამოცნობა და მართვა.
  • ბრადიარითმიების და ტაქიარითმიების ამოცნობდა და ადრეულ მართვა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს გულის გაჩერება ან გაართულოს რეანიმაციის შედეგები.
  • გულის გაჩერების დროული და ადექტვატური  მართვა რეანიმაციის შეწყვეტამდე ან მართვის მიდგომის შეცვლამდე, გულის დაუყოვნებლივი პოსტ – გულის გაჩერების მენეჯმენტი.
  • ეფექტური კომუნიკაციის მოდელირება, როგორც მაღალი ხარისხის გუნდის წევრი ან ლიდერი.
  • რეანიმაციულ ღონისძიებათა შეფასება გულის გაჩერების დროს CPR ხარისხის უწყვეტი შეფასებით, პაციენტის ფიზიოლოგიური რეაგირების მონიტორინგით და გუნდისათვის რეალურ დროში უკუკავშირის მიწოდებით.
  • გუნდურად მუშაობის საერთო გავლენა გუნდის მაღალეფექტურ მუშაობაზე და რეზულტატებზე.

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს ექნება ამერიკის გულის ასოციაციის (AHA) 2020 წლის გაიდლაინის ფუნდამენტური ცოდნა და პრაქტიკული უნარები გულის გაჩერების დროს დაზარალებულისათვის დახვეწილი კარდიოვასკულარული დახმარების გასაწევად.

კურსის საფასურია - 400 ლარი (ერთ მსმენელზე).

კურსის ჩატარების თარიღია: 24-25 დეკემბერი, 10:00 საათი

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მსმენელები მიიღებენ ამერიკის გულის ასოციაციის (AHA) საერთაშორისო სერტიფიკატებს.

ადგილები შეზღუდულია, რეგისტრაციისათვის დაუკავშირდით მედიცინის სკოლის ტრენინგ ცენტრს:
+995591698188
gautrainingcenter@gau.edu.ge

რეკომენდაციები

სწავლის საფასური

საკონტაქტო ინფორმაცია

გზავნილები

ტრენერები

პროექტები და პარტნიორები

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა