მშენებლობის მენეჯმენტი

მოკლევადიანი კურსები

მშენებლობის მენეჯმენტი

 

მშენებლობის მენეჯმენტის მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამა განკუთვნილია მშენებლობის სფეროში, მშენებლობის მენეჯერის ან მომიჯნავე პოზიციაზე დასამქებული სპეციალისტებისათვის, რომელთაც სურთ ცოდნის გაღრმავება და კარიერული წინსვლისთვის საჭირო უნარების გამყარება.

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ სამშენებლო პროექტის უკეთესად დაგეგმვასა და საჭირო ადამიანური, მატერიალური და დროით რესურსის სწორად მართვას, პროექტის მენეჯერთან, სამუშაოთა მწარმოებელთან და სხვა პოზიციებთან კოორდინაციითა და ყველა საჭირო ასპექტის გათვალისწინებით.

სამი თვის განმავლობაში მსმენელები შეეხებიან ისეთ საკითხებს, როგორიცაა:

 • მშენებლობის მენეჯმენტის საფუძვლები, ძირითადი პროცესები და მიდგომები
 • სრულფასოვანი საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის აუცილებელი წინაპირობები
 • პროექტის მენეჯერის, მშენებლობის მენეჯერისა და სამუშაოთა მწარმოებლის უფლება-მოვალეობები.
 • ღირებულების ინჟინერია და ხარჯების მენეჯმენტი.
 • ადამიანების, ინფორმაციის, დროისა და ხარისხის მენეჯმენტის საკითხები.
 • პროექტის დაგეგმვა და სტრატეგიული მენეჯმენტის მნიშვნელობა მშენებლობაში.
 • შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა - საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტები და მათი დანერგვის მეთოდები, კომპანიების წინაშე არსებული გამოწვევები, საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების მნიშვნელობა, შრომის უსაფრთხოების მართვის ეფექტური მეთოდები

მშენებლობის მენეჯმენტის მოკლევადიანი გადამზადების პროგრამა შემუშავებულია ესპანელი ექსპერტების ჩართულობით ესპანეთის ბიზეს ორგანიზაციების კონფედერაციიდან (CEOE).

კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, მსმენელი მიიღებს GAU-ს, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციისა (ICCA) და ესპანეთის ბიზნეს ორგანიზაციების კონფედერეაციის (CEOE) მიერ დამოწმებულ სერტიფიკატს.

პროგრამის სტრუქტურა:

 • პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 თვე (12 კვირა)
 • ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ
 • ლექციის ხანგრძლივობა 3 საათი

რეგისტრაცია:

პროგრამის გასავლელად საჭიროა შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა.

კურსზე განსაზღვრულია კვოტა ქალებისა და ახალგაზრდებისათვის.

სწავლება დაიწყება 2024 წლის აპრილის პირველ კვირაში!

წინაპირობა:

კურსის გასავლელად, აუცილებელია, რომ აპლიკანტს მიღებული ჰქონდეს უმაღლესი განათლება და ფლობდეს სამუშაო გამოცდილებას მშენებლობის მენეჯმენტის მიმართულებით.

რეკომენდაციები

სწავლის საფასური

3-თვიანი პროგრამის საფასურია 1,100 ლარი

10%-იანი ფასდაკლება განსაზღვრულია:

 • ერთი კომპანიიდან 2 ან მეტი თანამშრომლის შემთხვევაში

20%-იანი ფასდაკლება განსაზღვრულია:

 • ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისათვის;
 • ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის წევრი კომპანიების თანამშრომლებისათვის.

50%-იანი ფასდაკლება განსაზღვრულია:

 • პროექტის საბჭოს წევრი კომპანიების და დასაქმების მემორანდუმის ხელმომწერი კომპანიების თნამშრომლებისთვის.


პროგრამა შემუშავდა USAID პროგრამის „დამსაქმებელი პროფესიული განათლებისთვის“ მხარდაჭერით.

საკონტაქტო ინფორმაცია

თამთა ნიშნიანიძე

თამთა ნიშნიანიძე

უწყვეტი განათლებისა და სერტიფიცირების ცენტრის ხელმძღვანელი

(+995) 591 112 200
(+995 32) 220 65 20 (313)
tamtanishnianidze@gau.edu.ge

გზავნილები

ტრენერები

გივი დოლიძე

პროგრამის ავტორი; ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მშენებლობის ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის ლექტორი; მშენებლობის მენეჯმენტის მიმართულებით მრავალწლიანი გამოცდილებით კერძო და საჯარო სტრუქტურებში;

პროგრამის ავტორი; ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მშენებლობის ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის ლექტორი; მშენებლობის მენეჯმენტის მიმართულებით მრავალწლიანი გამოცდილებით კერძო და საჯარო სტრუქტურებში;

ირმა ღარიბაშვილი

ნიკოლოზ დოლიძე

თამთა ირემაძე

პროექტები და პარტნიორები

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა