სიახლეები და ღონისძიებები

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

შაბათი, 23 იანვარი, 2021

აჩვენე კალენდარზე

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ფაკულტეტი

2021 წლის 5 თებერვალს, პარასკევს 14:00 საათზე ჩატარდება

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე

                                                                                                 „ორგანიზაციული ტალანტის მართვა საქმიანობის შესრულების გასაუმჯობესებლად“

„Managing Organizational Talent for Enhanced Performance“

დოქტორანტითინათინ ზერაგია 

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვაზე დასწრების მსურველები შემოგვიერთდით Google Meet-ის პლატფორმაზე -  https://meet.google.com/atn-rsxh-cjs

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა