სიახლეები და ღონისძიებები

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ორშაბათი, 25 იანვარი, 2021

აჩვენე კალენდარზე

შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა (ფაკულტეტი

2021 წლის 6 თებერვალს, შაბათს 14:00 საათზე ჩატარდება

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებელი სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა თემაზე

„ორგანიზაციული კულტურის როლი თანამშრომელთა სამუშაოში ჩართულობის განვითარებისათვის“

„Organizational Culture Role in Developing Job Involvement“

დოქტორანტიირინა ხეჩოშვილი 

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვაზე დასწრების მსურველები შემოგვიერთდით Google Meet-ის პლატფორმაზე - https://meet.google.com/yne-bnxt-dus

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა