სიახლეები და ღონისძიებები

საქართველოს კანონმდებლობაზე წვდომა და პრაქტიკული საქმიანობისათვის საჭირო უამრავი შესაძლებლობა GAU-ს ყველა პედაგოგისა და სტუდენტისათვის იქნება ხელმისაწვდომი

საქართველოს კანონმდებლობაზე წვდომა და პრაქტიკული საქმიანობისათვის საჭირო უამრავი შესაძლებლობა GAU-ს ყველა პედაგოგისა და სტუდენტისათვის იქნება ხელმისაწვდომი

პარასკევი, 05 მაისი, 2017

აჩვენე კალენდარზე

www.gsscode.ge წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის ყველაზე დიდ ონლაინ ბიბლიოთეკას, რომელიც მოიცავს საქართველოში მიღებულ 150 000-მდე ნებისმიერი ცვლილებით კოდიფიცირებულ საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტს და ასევე  პრაქტიკული საქმიანობისათვის საჭირო უამრავ შესაძლებლობას. ამ სერვისებით უკვე GAU-სყველა სტუდენტი თუ პედაგოგი შეუზღუდავად ისარგებლებს.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა