ბიოსამედიცინო კვლევითი ცენტრი

კვლევა

ბიოსამედიცინო კვლევითი ცენტრი

ბიოსამედიცინო კვლევითი ცენტრი (ინსტიტუტი) არის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის სტრუქტურაში შემავალი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული.

ცენტრის მიზანი და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია ბაზისური და კლინიკური მტკიცებულებების გენერირების მიზნით მედიცინისა და ჯანდაცვის მიმართულებით სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელება; ასევე, თანამედროვე მედიცინასა და ჯანდაცვაში აქტუალური საკითხების კვლევა.

კვლევითი ცენტრის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების მკვლევარები არიან როგორც გამოცდილი მეცნიერები, ასევე ახალგაზრდა მკვლევარები. ასევე, ცენტრის  ბაზაზე, ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელთა ხელმძღვანელობით ცენტრის აქტივობებში ჩართულები არიანი მედიცინის სკოლის სტუდენტები.

სხვადასხვა აქტივობასთან ერთად, ცენტრი პერიოდულად ატარებს ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებს.


სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა