პროექტის მენეჯმენტის კურსი (PMC)

მოკლევადიანი კურსები

პროექტის მენეჯმენტის კურსი (PMC)

GAU ნებისმიერ მსურველს გთავაზობთ მოკლევადიან სასერტიფიკატო კურსს პროექტის შედგენასა და მართვაში (PMC)!

პროექტი შეიძლება იყოს როგორც საგრანტო ასევე ბიზნეს პროექტი და მისი შედგენა   შეიძლება ემსახურებოდეს  სხვადასხვა მიზანს  - სტარტ-აპის დაწყება, ინვესტორის მოზიდვა, ფინანსების და სხვა  

GAU გთავაზობთ საუკეთესო არჩევანს, გაიაროთ პროექტის მართის მოკლევადიანი კურსი (PMC)რომელიც გაძლევთ რეალურ შესაძლებლობას:

 • განივითაროთ უნარები ეფექტური პროექტების წერისათვის .
 • შეძლოთ  შეიმუშაოთ სტრატეგია, ხედვა და განსაზღვროთ მიზანი და ამოცანები
 • პროექტის გუნდის ფორმირება და ადამიანური რესურსების მართვა
 • იწავლოთ  პროექტის ბიუჯეტის და დროის დაგეგმვა

პროექტის მენეჯმენტის კურსი დამატებით მოიცავს პროექტის დიზაინს, მარკეტინგს, ფინანსურ აღრიცხვა-ანგარიშგებას, პროექტების რისკ მენეჯმენტს, სამართლებრივ და სხვა საკითხებს, რაც საშუალებას საშუალებას მისცემს კურსდამთავრებულებს დამოუკიდებლად შეადგინონ და მართონ პროექტი.

კურსი მოიცავს ინტენსიურ პრაქტიკულ სწავლებას თეორიასთან ერთად. სწავლების (Case Study) პროგრამა აწყობილია ფართოდ აღიარებული პროექტის მენეჯმენტის ინსტიტუტის - Project Management Institute (PMI) - მეთოდოლოგიასა და Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK)-ზე დაყრდნობით და საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით (Standard of European Commission on Project Management PM2).

სტუდენტების მიერ სამუშაო ჯგუფებში შესრულდება პრაქტიკულ სავარჯიშოები და ასევე რეალურად ჩაერთვებიან პროექტში, სადაც  მოხდება ერთი ძირითადი მიმდინარე  პროექტის ეტაპობრივი თემატური გაშლა და მასზე მუშაობა.

ვისთვის არის კურსი განკუთვნილი:

 • ვისაც სურს დაიწყოს კარიერა პროექტების მართვის სფეროში;
 • ვისაც სურს გაეცნოს  პროექტების  წერისა და შედგენის ტექნიკას;
 • ვინც დაინტერესებულია პროექტის მართვის  შესწავლით;
 • სხვადასხვა სპეციალობის მქონე პირებისთვის, რომლებსაც სურვილი აქვთ მიიღონ/აიმაღლონ კვალიფიკაცია პროექტის მართვის სფეროში

 

მსმენელები გაივლიან ქვემოთ ჩამოთვლილ მოდულებს 

 • პროქტის წინასწარი შესწავლა (Desk Research)
 • პროექტის მომზადება
 • პროექტის ბიუჯეტი
 • პროექტის განხორციელება
 • საბოლოო ანგარიშის მომზადება
 • პროექტის წარდგენა და შეფასება


კურსის უპირატესობები 

 • კურსდამთავრებულები გაივლიან სტაჟირებას: ჩაერთვებიან სხვადასხვა პროექტების დაგეგმვასა  და განხორციელებაში;
 • კურსდამთავრებულებს ექნებათ პროექტის მართვის სფეროში დასაქმების რეალური პერსპექტივა;
 • კურსიდამთავრებულები  შეძლებენ განსაზღვრონ და დაიცვან ყველა მოთხოვნა როგორც საგარანტო ასევე ბიხნესპროეტების შედგენისათვის

სერტიფიკატის მისაღებად საჭიროა პროექტის მომზადება და პრეზენტაცია:

 • პროექტი შეიძლება იყოს, როგორც ინდივიდუალური ასევე გუნდური (არაუმეტეს 3 წევრისა).
 • მსმენელები იტოვებენ უფლებას პრეზენტაცია ჩაატარონ ღია ან დახურულ ფორმატში) 


პროგრამის ხანგრძლივობა და საფასური:

 • PMC პროგრამის ხანგრძლივობაა 8 კვირა
 • ლექციები ჩატარდება კვირაში 2-ჯერ (ოთხშაბათი და პარასკევი)
 • ჯგუფთან შეთანხმებით შესაძლებელია დღეების კორექტირება
 • ლექციის ხანგრძლივობა 19:00 – 22:00


კურსი იწყება 29 მაისს. 

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 22 მაისი. გაცნობითი ტიპის შეხვედრა ჩატარდება 24 მაისს.


PMC პროგრამის საფასური შეადგენს 920 ლარს (დეტალურ ინფორმაციას საფასურზე და შეღავათებზე გაეცანით "სწავლის საფასურის" სექციაში.


პროგრამის გასავლელად საჭიროა:

 • შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა არაუგვიანეს 2019 წლის 22 მაისისა
 • ან გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ელ-ფოსტაზე :  tamtanishnianidze@gau.ge 
 • საბუთების მიღების შემდეგ, ჩატარდება გასაუბრებები და დაკომპლექტდება ჯგუფი


რეკომენდაციები

სწავლის საფასური

PMC პროგრამის საფასური შეადგენს 920 ლარს 

ღირებულების ნახევარს მსმენელი იხდის ლექციების დაწყებამდე, ხოლო მეორე ნახევარს 8 კვირის განმავლობაში.


20%-იანი ფასდაკლება ეკუთვნის:

 • GAU-ს აქტიურ სტუდენტს!
 • GAU-ს კურსდამთავრებულს!
 • ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც GAU-ს ერთი სასერტიფიკატო კურსი უკვე გავლილი აქვს.


საკონტაქტო პირი

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:


თამთა ნიშნიანიძე

თამთა ნიშნიანიძე

სასერტიფიკატო პროგრამების მენეჯერი

(+995) 591 112 200
(+995 32) 220 65 20 (313)
tamtanishnianidze@gau.ge

გზავნილები

ტრენერები

პროექტები და პარტნიორები

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა