როგორ ჩავაბარო GAU-ში?

როგორ ჩავაბარო GAU-ში?

აბიტურიენტის GAU-ში მიღება ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გზით. GAU-ში ჩაბარების მსურველმა აბიტურიენტებმა საჭიროა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციისას, საგანმანათლებლო პროგრამების/უნივერსიტეტების პრიორიტეტულ ჩამონათვალში მიუთითონ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სასურველი საბაკალავრო პროგრამის შესაბამისი კოდი პირველ ადგილზე. 

მიმდინარე სასწავლო წლისთვის, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი საშუალებას აძლევს აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ჩასაბარებელ სამ ფიქსირებულ საგანთან ერთად (ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, უცხო ენა) თავად აირჩიოს მეოთხე საგანი.

GAU-ში ჩარიცხვის შანსი ექნებათ იმ აბიტურიენტებს, ვინც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში გადალახავს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს.

GAU გისურვებთ წარმატებებს!


ეროვნულ გამოცდებში ჩასაბარებელი საგნების წონები (სულ 12) ნაწილდება შემდეგნაირად:

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
60
   ისტორია
30
   გეოგრაფია
30
   ლიტერატურა
10
   ფიზიკა
5
   ქიმია
5
   ბიოლოგია
5
   სამოქალაქო განათლება
5
სულ
150


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
2
   ზოგადი უნარები
3
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ზოგადი უნარები / არჩევითი საგნები / ქართული ენა და ლიტერატურა

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
40
   ისტორია
10
   გეოგრაფია
10
   ლიტერატურა
4
   ფიზიკა
4
   ქიმია
4
   ბიოლოგია
4
   სამოქალაქო განათლება
4
სულ
80


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
2
   ზოგადი უნარები
3
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ზოგადი უნარები / არჩევითი საგნები / ქართული ენა და ლიტერატურა

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
5
   ისტორია
30
   გეოგრაფია
15
   ლიტერატურა
5
   ფიზიკა
5
   ქიმია
5
   ბიოლოგია
5
   სამოქალაქო განათლება
10
სულ
80


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   ზოგადი უნარები
1
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები / ზოგადი უნარები

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
5
   ისტორია
35
   გეოგრაფია
25
   ლიტერატურა
10
   ფიზიკა
5
   ქიმია
5
   ბიოლოგია
5
   სამოქალაქო განათლება
10
სულ
100


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   ზოგადი უნარები
1
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები / ზოგადი უნარები

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
30
   ისტორია
10
   გეოგრაფია
15
   ლიტერატურა
5
   ფიზიკა
5
   ქიმია
5
   ბიოლოგია
5
   სამოქალაქო განათლება
5
სულ
80


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
2
   ზოგადი უნარები
4
   უცხოური ენა
3
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: ზოგადი უნარები / უცხო ენა / არჩევითი საგნები / ქართული ენა და ლიტერატურა

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
10
   ისტორია
7
   გეოგრაფია
8
   ლიტერატურა
3
   ფიზიკა
3
   ქიმია
3
   ბიოლოგია
3
   სამოქალაქო განათლება
3
სულ
40


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
2
   ზოგადი უნარები
4
   უცხოური ენა
3
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: ზოგადი უნარები / უცხო ენა / არჩევითი საგნები / ქართული ენა და ლიტერატურა

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
1
   ისტორია
30
   გეოგრაფია
25
   ლიტერატურა
15
   ფიზიკა
1
   ქიმია
1
   ბიოლოგია
1
   სამოქალაქო განათლება
5
   სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
1
სულ
80


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
3
   ზოგადი უნარები
2
   უცხოური ენა
5
   არჩევითი საგნები
2


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები / ზოგადი უნარები /

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
1
   ისტორია
10
   გეოგრაფია
5
   ლიტერატურა
15
   ფიზიკა
1
   ქიმია
1
   ბიოლოგია
1
   სამოქალაქო განათლება
5
   სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
1
სულ
40


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   ზოგადი უნარები
2
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
2


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები / ზოგადი უნარები /

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
1
   ისტორია
10
   გეოგრაფია
1
   ლიტერატურა
2
   ფიზიკა
1
   ქიმია
1
   ბიოლოგია
1
   სამოქალაქო განათლება
2
   სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
1
სულ
20


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   ზოგადი უნარები
2
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
2


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები / ზოგადი უნარები /

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
2
   ფიზიკა
3
   ქიმია
5
   ბიოლოგია
10
სულ
20


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
1
   ზოგადი უნარები
2
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
4


საგანთა პრიორიტეტებია: არჩევითი საგნები / უცხო ენა / ზოგადი უნარები / ქართული ენა და ლიტერატურა

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა