ბიზნესის სკოლა

GAU-ს ბიზნესის სკოლა დაარსდა 2005 წელს აშშ-ს წამყვანი უნივერსიტეტების საუკეთესო პრაქტიკის და ადგილობრივი ბიზნეს გარემოს გათვალისწინებით. აკადემიური პროგრამების აღწერილობა და ორიენტირები იქმნებოდა ამ  უნივერსიტეტებთან მჭიდრო კონსულტაციების საფუძველზე,  რომელმაც არსებითად განსაზღვრა GAU-ს ბიზნესის სკოლის აკადემიური იდენტობა და ფილოსოფია.

ჩამოყალიბდა პროგრამების და მიდგომების მუდმივგანახლებადი ტრადიცია, თანამედროვე მეთოდიკა, პროფესიული ინგლისურის ინტენსიური სწავლება და მცირე ჯგუფების პრინციპი. სწავლების პრაქტიკული კომპონენტის ...

GAU-ს ბიზნესის სკოლა დაარსდა 2005 წელს აშშ-ს წამყვანი უნივერსიტეტების საუკეთესო პრაქტიკის და ადგილობრივი ბიზნეს გარემოს გათვალისწინებით. აკადემიური პროგრამების აღწერილობა და ორიენტირები იქმნებოდა ამ  უნივერსიტეტებთან მჭიდრო კონსულტაციების საფუძველზე,  რომელმაც არსებითად განსაზღვრა GAU-ს ბიზნესის სკოლის აკადემიური იდენტობა და ფილოსოფია.

ჩამოყალიბდა პროგრამების და მიდგომების მუდმივგანახლებადი ტრადიცია, თანამედროვე მეთოდიკა, პროფესიული ინგლისურის ინტენსიური სწავლება და მცირე ჯგუფების პრინციპი. სწავლების პრაქტიკული კომპონენტის გაძლიერების მიზნით, სისტემატურად ხორციელდება ბიზნესის სფეროს წამყვანი მენეჯერების მოწვევა და სტუდენტებისთვის მათი გამოცდილებების გაზიარება. იმავდროულად, ბიზნესის სკოლის ფარგლებში არსებობს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, რომელიც აწარმოებს სამეცნიერო კვლევებს ბიზნესის ადმინისტრირების ყველა მიმართულებით. ცენტრის მიერ მოპოვებული მასალები აქტიურად გამოიყენება სასწავლო პროცესში და სისტემატურად ქვეყნდება იმპაქტ-ფაქტორიან საერთაშორისო ჟურნალებში.

2006 წლიდან ფუნქციონირებს კვონტების (Quants) პროგრამა, რომელიც ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათია. პროგრამა ბიზნესის სკოლის იმ სტუდენტებს აერთიანებს, ვისთვისაც განსაკუთრებულ ინტერესს რაოდენობრივი ფინანსების სწავლა წარმოადგენს. გაუს კვონტების პროგრამის ფარგლებში მომზადებული სპეციალისტები განსაკუთრებით მოთხოვნადი არიან მაღალანაზღაურებად და პრესტიჟულ პოზიციებზე წამყვან ფინანსურ ინსტიტუტებში.

2017 წლიდან ბიზნესის სკოლაში ამოქმედდა საბაკალავრო პროგრამის ინგლისურენოვანი პროგრამა, რომელიც უცხოელ სტუდენტებსაც აძლევს შესაძლებლობას გახდნენ გაუს კურსდამთავრებულები.

ამდენად, GAU ქმნის საგანმანათლებლო სივრცეს, რომლის მეშვეობითაც GAU-ს კურსდამთავრებული ხდება კონკურტენტუნარიანი და განვითარებაზე ორიენტირებული როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე. ამას მოწმობს კურსდამთავრებულებულების დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი.

GAU-ს ბიზნესის სკოლა წარმოდგენილია უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურით.

დეკანის მისალმება

თეიმურაზ ტორონჯაძე

ბიზნესის სკოლის დეკანი

„მოგესალმებით ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სახელით!

ჩვენი სკოლა უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის განათლების მიღების შესაძლებლობას ბიზნეს ადმინისტრირების დარგში. ამისათვის სკოლაში შექმნილია ყველა პირობა: მობილიზებულია მაღალკვალიფიციურ პროფესორთა გუნდი, სწავლება მიმდინარეობს ახალ, ნათელ და დაცულ შენობაში, რომელიც განლაგებულია ქალაქის ცენტრში. ამასთან ბიზნესის სკოლას გააჩნია კარგად აღჭურვილი კომპიუტერული კლასები, ბიბლიოთეკა, კაფე, სპორტული დარბაზი. ეს ყველაფერი იძლევა საშუალებას, რომ სტუდენტებმა ნაყოფიერად იშრომონ და ღრმად დაეუფლონ არჩეულ სპეციალობას.

გამოვყოფ ჩვენი სკოლის ერთ მნიშვნელოვან თავისებურებას: საფუძვლიანი სპეციალური განათლების გარდა თქვენ მიიღებთ ბიზნეს ინგლისურის აქტიურ ცოდნას. ეს ორი შენაძენი მყარ ფუნდამენტს ჩაუყრის თქვენს მომავალს კეთილდღეობას.

ბიზნესის სკოლაში ფუნქციონირებს მეცნიერ–მკვლევართა ჯგუფი. წარმატებულ კურსდამთავრებულებს შეუძლიათ გააგრძელონ სწავლა დოქტორანტურაში და მოიპოვონ PhD ხარისხი.

2012-2013 სასწავლო წელს ბიზნესის სკოლაში ამუშავდა სპეციალური პროგრამა, ...

ლექტორები

ცოტნე იაშვილი

ბიზნესის სკოლა

დინა ასლამაზიშვილი

ბიზნესის სკოლა

ქეთევან ჩხიკვაძე

ბიზნესის სკოლა

ლევან გოგიჩაძე

ბიზნესის სკოლა

რევაზ თევზაძე

ბიზნესის სკოლა

ლევან გაჩეჩილაძე

ბიზნესის სკოლა

თეიმურაზ ტორონჯაძე

ბიზნესის სკოლა

ნინო ტორონჯაძე

ბიზნესის სკოლა

დავით პაპუაშვილი

ბიზნესის სკოლა

ირაკლი ჭელიძე

ბიზნესის სკოლა

თორნიკე მოსიაშვილი

ბიზნესის სკოლა

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა