GAU გრანტი

GAU გრანტი

უმაღლესი განათლების უმაღლესი სტანდარტი


ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) 2005 წლიდან ემსახურება განათლების საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრებას, კონკურენტუნარიანი პროფესიონალებისა და წარმატებული პიროვნებების ჩამოყალიბებას.

GAU აერთიანებს 2,000-მდე სტუდენტსა და 250-მდე ლექტორს 5 სხვადასხვა ფაკულტეტზე:

კითხვაზე რატომ GAU? - პასუხია ქართველი და უცხოელი პროფესორები, პრაქტიკოსი ლექტორები საქართველოს წამყვანი ორგანიზაციებიდან, გაცვლითი პროგრამები მსოფლიოს 20-მდე ქვეყანაში, აქტიური და მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება, საუკეთესო ადგილმდებარეობა და დასაქმების უმაღლესი მაჩვენებელი! GAU გამოირჩევა ინოვაციებით, მათ შორისაა რაოდენობრივი ფინანსების (QUANTS) პროგრამა და ბიზნესის ანალიტიკის მძლავრი კომპონენტი მარკეტინგის, ფინანსებისა და მენეჯმენტის მიმართულებით, პირველი იურიდიული კლინიკა საქართველოში, ულტრათანამედროვე IT ლაბორატორია - ჯეოლაბი, პროფესიული ინგლისური ენის სწავლება ყველა ფაკულტეტზე, სხვადასხვა სტარტაპ პროგრამები და კონკურსები.


ახალი TOPგრანტი

2020 წლიდან საგრანტო სისტემაში გრანდიოზული სიახლეა!

აბიტურიენტები, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჯამური რეიტინგით საუკეთესო 1,000-ეულში მოხვდებიან და აირჩევენ ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტს პირველ ადგილზე, GAU-ში ისწავლიან სრული დაფინანსებით საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული 240 კრედიტის ფარგლებში (რომელიმე საგნ(ებ)ის ხელმეორედ ან/და დამატებით არჩევის შეთხვევაში სტუდენტი დაფარავს შესაბამისი კრედიტების ღირებულებას).

ახალი TOPგრანტი ვრცელდება ბიზნესის, სამართლის, დიპლომატიის, ინფორმატიკის, მშენებლობის, ინგლისური ფილოლოგიის, ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის საბაკალავრო პროგრამებზე!

 TOPგრანტის მისაღებად საჭიროა:

  1. მონიშნოთ პირველ ადგილზე GAU-ს ჩამოთვლილი საბაკალავრო პროგრამებიდან ერთ-ერთი (120);
  2. მიიღოთ მაღალი შედეგები ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და მოხვდეთ TOP1,000 რეიტინგში;

ამავდროულად, ძალაში რჩება GAUგრანტი, რომელსაც განურჩევლად ეროვნულ გამოცდებში მიღებული ქულებისა მიიღებს ნებისმიერი აბიტურიენტი, რომელიც ირჩევს GAU-ს ბიზნესის, სამართლის ან დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამებს.

GAUგრანტი და GAUგრანტი+

GAUგრანტის მისაღებად საჭიროა ერთადერთი წინაპირობის შესრულება: GAU-ს (120) ბიზნესის, სამართლის ან დიპლომატიის პროგრამების მონიშვნა პირველ ადგილზე. GAUგრანტის მიღება არ არის დამოკიდებული სკოლაში ან ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებულ ქულებზე, რადგან ჩვენ გვჯერა თქვენი შესაძლებლობების და უზრუნველვყოფთ თქვენს უმაღლეს პროფესიონალად ჩამოყალიბებას.


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის წლიური საფასური შეადგენს 5,900 ლარს. სახელწიფო გრანტების გარდა მოქმედებს შიდა გრანტების სისტემა (სწავლების ოთხივე წლის განმავლობაში): 

  • იმისათვის, რომ მიიღოთ ყოველწლიური GAU გრანტი 1,400 ლარის ოდენობთ, მონიშნეთ GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა (კოდი: 120) პირველ ადგილზე;
  • იმისათვის, რომ მიიღოთ ყოველწლიური GAU გრანტი 1,000 ლარის ოდენობთ, მონიშნეთ GAU-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა (კოდი: 120) მეორე ადგილზე.


სამართლისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამები

GAU-ს სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე, ისევე როგორც დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასურია 4,900 ლარი. სახელწიფო გრანტების გარდა მოქმედებს შიდა გრანტების სისტემა (სწავლების ოთხივე წლის განმავლობაში): 

  • იმისათვის, რომ მიიღოთ ყოველწლიური GAU გრანტი 400 ლარის ოდენობთ, მონიშნეთ GAU-ს სამართლის ან დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა (კოდი: 120) პირველ ადგილზე.


ახალი GAUგრანტი+ ინფორმატიკისა და ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამებისთვის!

აირჩიე GAU-ს ინფორმატიკის (IT) ან ინგლისური ფილოლოგიის საბაკლავრო პროგრამა პირველ ადგილზე, მოიპოვე სახელმწიფო გრანტი და მიიღე ყოველწლიური GAUგრანტი 400 ლარის ოდენობით, ჩვენთან სწავლის ოთხივე წლის განმავლობაში.

სტიპენდიები წარმატებული სტუდენტებისთვის

GAU-ს სტუდენტებისთვის სწავლის საფასური განსხვავებულია ფაკულტეტების და პროგრამების მიხედვით. საუკეთესო აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისთვის კი მოქმედებს სემესტრული სტიპენდიები, რომელიც სრულად ან ნაწილობრივ ფარავს სემესტრის საფასურს:


ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე.

ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

ისტორიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 

დიპლომირებული მედიკოსის (MD) ერთსაფეხურიანი პროგრამაზე სწავლის საფასური და დაფინანსება იხილეთ ბმულზე. 


სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა