როგორ ჩავაბარო GAU-ში?

როგორ ჩავაბარო GAU-ში?

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) საქართველოში მოწინავე კერძო აკრედიტებული უნივერსიტეტია 15-წლიანი ისტორიით და 5 ფაკულტეტით.

აბიტურიენტის GAU-ში მიღება ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გზით - GAU-ში ჩაბარების მსურველმა აბიტურიენტებმა საჭიროა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციისას, საგანმანათლებლო პროგრამების/უნივერსიტეტების პრიორიტეტულ ჩამონათვალში მიუთითონ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სასურველი საბაკალავრო პროგრამის შესაბამისი კოდი პირველ ადგილზე (კოდი: 120). GAU-ში ჩარიცხვის შანსი ექნებათ იმ აბიტურიენტებს, ვინც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში გადალახავს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს.


GAU გისურვებთ წარმატებებს!

#120აციაწარმატებასთან #weareGAU


მიმდინარე სასწავლო წლისთვის, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი საშუალებას აძლევს აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ჩასაბარებელ ორ ფიქსირებულ საგანთან ერთად (ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა) თავად აირჩიოს მესამე საგანი.

ეროვნულ გამოცდებში ჩასაბარებელი საგნების წონები (სულ 12) ნაწილდება შემდეგნაირად:

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
60
   ისტორია
40
სულ
100


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
4


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები 

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
40
   ისტორია
30
სულ
70


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
4


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები 

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
6
   ისტორია
40
სამოქალაქო განათლება
14
სულ
60


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   უცხოური ენა
4
   ქართული ენა და ლიტერატურა
5
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
  ისტორია
45
  სამოქალაქო განათლება
15
გეოგრაფია
12
მათემატიკა
8
სულ
80


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
5
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები 

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი 
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
70
ფიზიკა 10
სულ
80


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
4
   მათემატიკა
4


საგანთა პრიორიტეტებია:  არჩევითი საგნები/ უცხო ენა /ქართული ენა და ლიტერატურა

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
30
ფიზიკა
10
სულ
40


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
4


საგანთა პრიორიტეტებია:  არჩევითი საგნები / უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
     ისტორია
40
ლიტერატურა 20
სულ
60


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
5
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   ლიტერატურა
30
ისტორია 10
სულ
30


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
5
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია:  ქართული ენა და ლიტერატურა / უცხო ენა / არჩევითი საგნები

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   ისტორია
5
ლიტერატურა 5
სულ
10


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
3
   არჩევითი საგნები
5


საგანთა პრიორიტეტებია:  არჩევითი საგნები / ქართული ენა და ლიტერატურა / უცხოური ენა

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
 მათემატიკა
12
 ფიზიკა
16
 გეოგრაფია
12
სულ
40


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
2
   ბიოლოგია
3
   ინგლისური ენა
4
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ბიოლოგია / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა