როგორ ჩავაბარო GAU-ში?

როგორ ჩავაბარო GAU-ში?

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) საქართველოში მოწინავე კერძო აკრედიტებული უნივერსიტეტია 15-წლიანი ისტორიით და 5 ფაკულტეტით.

აბიტურიენტის GAU-ში მიღება ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გზით - GAU-ში ჩაბარების მსურველმა აბიტურიენტებმა საჭიროა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციისას, საგანმანათლებლო პროგრამების/უნივერსიტეტების პრიორიტეტულ ჩამონათვალში მიუთითონ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სასურველი საბაკალავრო პროგრამის შესაბამისი კოდი პირველ ადგილზე (კოდი: 120). GAU-ში ჩარიცხვის შანსი ექნებათ იმ აბიტურიენტებს, ვინც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში გადალახავს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს.სწავლის განახლებული საფასური (საბაკალავრო პროგრამები):

ბიზნესის სკოლა

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის წლიური გადასახადი შეადგენს 3,600* ლარს.

სამართლის, სოციალურ მეცნიერებათა და დიპლომატიის სკოლა

სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის წლიური გადასახადი შეადგენს 3,600* ლარს. 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამის წლიური გადასახადი შეადგენს 3,600* ლარს.

ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა 

ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის წლიური გადასახადია 3,600* ლარი. 

ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის წლიური გადასახადია 2,700* ლარი.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა და ლიბერალური განათლების სკოლა 

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის წლიური გადასახადია 3,300* ლარი.

ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის წლიური გადასახადია 2,700* ლარი.

ისტორიის საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის წლიური გადასახადია 2,400* ლარი. 

მედიაპროდუქცია და ვიზუალური მეთოდები დიზაინში საბაკალავრო პროგრამაზე წლიური გადასახადია 2700* ლარი. 

მედიცინის სკოლა 

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან პროგრამაზე სწავლის წლიური გადასახადი შეადგენს 4,500* ლარს.


*გადახდა ხდება წელიწადში ორჯერ, თანაბარი გადახდებით, თითოეული სემესტრის დაწყებამდე.GAU გისურვებთ წარმატებებს!

#120აციაწარმატებასთან #weareGAU


მიმდინარე სასწავლო წლისთვის, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი საშუალებას აძლევს აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ჩასაბარებელ ორ ფიქსირებულ საგანთან ერთად (ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხო ენა) თავად აირჩიოს მესამე საგანი.

ეროვნულ გამოცდებში ჩასაბარებელი საგნების წონები (სულ 12) ნაწილდება შემდეგნაირად:

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
55
   ისტორია
25
სულ
80


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
4


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები 

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
13
   ისტორია
7
სულ
20


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
4


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები 

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
4
   ისტორია
28
სამოქალაქო განათლება
8
სულ
40


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   უცხოური ენა
4
   ქართული ენა და ლიტერატურა
5
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: ქართული ენა და ლიტერატურა / უცხო ენა /არჩევითი საგნები

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
  ისტორია
38
  სამოქალაქო განათლება
8
გეოგრაფია
8
მათემატიკა
6
სულ
60


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
5
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები 

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი 
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
45
ფიზიკა 5
სულ
50


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
4
   მათემატიკა
4


საგანთა პრიორიტეტებია:  არჩევითი საგნები/ უცხო ენა /ქართული ენა და ლიტერატურა

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
14
ფიზიკა
2
სულ
16


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
4


საგანთა პრიორიტეტებია:  არჩევითი საგნები / უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
     ისტორია
30
ლიტერატურა 18
სულ
48


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
5
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   ლიტერატურა
5
ისტორია 15
სულ
20


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
5
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია:  ქართული ენა და ლიტერატურა / უცხო ენა / არჩევითი საგნები

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   ისტორია
12
ლიტერატურა 3
სულ
15


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
3
   არჩევითი საგნები
5


საგანთა პრიორიტეტებია:  არჩევითი საგნები / ქართული ენა და ლიტერატურა / უცხოური ენა

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
   მათემატიკა
3
ისტორია
5
ხელოვნება 
7
სულ
15


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
4
   უცხოური ენა
4
   არჩევითი საგნები
4


საგანთა პრიორიტეტებია: ქართული ენა და ლიტერატურა / უცხოური ენა / არჩევითი საგნები 

მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა არჩევითი საგნების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:

არჩევითი საგნების ჩამონათვალი
მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა
 მათემატიკა
6
 ფიზიკა
6
 ქიმია
8
სულ
20


GAU-ს მიერ თითოეული გამოცდისათვის მინიჭებული კოეფიციენტებია:

   ქართული ენა და ლიტერატურა
2
   ბიოლოგია
3
   ინგლისური ენა
4
   არჩევითი საგნები
3


საგანთა პრიორიტეტებია: უცხო ენა / ბიოლოგია / ქართული ენა და ლიტერატურა / არჩევითი საგნები

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა