შემუშავებული სახელმძღვანელოები, სამეცნიერო შრომების კრებულები და საკონფერენციო მასალები

კვლევა

შემუშავებული სახელმძღვანელოები, სამეცნიერო შრომების კრებულები და საკონფერენციო მასალები

 • „ენა და კულტურა“ I - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლის პერიოდული კრებული, 2016
 • „ენა და კულტურა“ II - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლის პერიოდული კრებული,
  2017
 • „ენა და კულტურა“ III - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლის პერიოდული კრებული,
  2018
 • ქართული ენის ანტონიმთა მოკლე ლექსიკონი“ - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების
  სკოლის ფილოლოგიის მიმართულების სტუდენტის, ნათია ტყემალაძის წიგნი, 2018
 • „ენა და კულტურა“ IV - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლის პერიოდული კრებული, 2019
 • სემიოტიკა“ XVIII - სამეცნიერო ჟურნალი, 2019
 • სემიოტიკა“ XIX/XX - სამეცნიერო ჟურნალი, 2020
 • სემიოტიკა“ XXI - სამეცნიერო ჟურნალი, 2021
 • დანტე ალიგიერის „ღვთაებრივი კომედია“, ნაწილი 1 „ჯოჯოხეთი“ - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური
  განათლების სკოლის ფილოლოგიის მიმართულების სტუდენტის, სანდრო ჩემინავას თარგმან, 2021
 • „სტუდენტური ალმანახი“ -2016-2020 წლებში სტუდენტთა კონფერენციებზე წარდგენილ სამეცნიერო თუ შემოქმედებითი ნამუშევრების კრებული, 2021
 • „საგანმანათლებლო ურთიერთობები – საქართველოს საქმე” – ინგლისურენოვანი სამეცნიერო კრებული. სამეცნიერო სტატიების ავტორებს შორის არიან ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორები: ნესტან რატიანი და ცირა ბარბაქაძე, 2022
 • ფრაზეოლოგიური გამოთქმები აზერბაიჯანულში ქართულთან მიმართებით“ - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და
  ლიბერალური განათლების სკოლის ფილოლოგიის მიმართულების კურსდამთავრებულის, ნამილ გასანოვის კვლევა, 2022
 • ოპოზიციურ წყვილთა ლექსიკონი“ -ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლის
  ფილოლოგიის მიმართულების კურსდამთავრებულის, ნათია ტყემალაძის წიგნი, 2022

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა