საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები სკოლების მიხედვით


ბიზნესის სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამები

 • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა
 • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა 
 • ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამა

სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამები

 • სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
 • სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
 • სამართლის სადოქტორო პროგრამა
 • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის სამაგისტრო პროგრამა
 • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის სადოქტორო პროგრამა
 • ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამები

 • ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
 • ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
 • ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამები

 • ინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა
 • ინფორმატიკის სამაგისტრო პროგრამა
 • ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა

მედიცინის სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამები

 • დიპლომირებული მედიკოსის (MD) ერთსაფეხურიანი პროგრამა


იხილეთ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი.


სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა