მანუჩარ შიშინაშვილი

ლექტორები მანუჩარ შიშინაშვილი

მანუჩარ შიშინაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

მანუჩარ შიშინაშვილმა წარჩინებით დაასრულა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა, ასევე მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი საგზაო ინჟინერიაში. მანუჩარის აქვს აკადემიური დოქტორის ხარისხი (PhD) საინჟინრო მეცნიერებაში, არის დამხმარე სახელმძღვანელოსა და 30-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი, რომელიც გამოქვეყნებულია სხვადასხვა ქვეყნის საერთაშორისო კრებულში.

მანუჩარ შიშინაშვილი 2014 წელს დაჯილდოებულ იქნა  “European Scientific And Industrial Consortium”-ის მიერ ოქროს მედლით, ხოლო 2015 წელს ორდენით - “Labore Et Scientia”. მანუჩარს ევროპისა და აშშ-ს წამყვან უნივერსიტეტებში გაკეთებული აქვს მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციებზე. მის მიერ გამოქვეყნებულ ნაშრომებს ხშირ შემთხვევაში გააჩნიათ მაღალი ციტირების ინდექსი.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა