საერთაშორისო აკრედიტაცია

საერთაშორისო აკრედიტაცია

NMC (India)

ნაციონალური სამედიცინო კომისია (NMC) არის 33 წევრისგან შემდგარი მარეგულირებელი ორგანო ინდოეთში, რომელიც არეგულირებს სამედიცინო განათლებისა და სამედიცინო პროფესიონალების საკითხებს. აღნიშნულმა კომისიამ 2020 წლის 25 სექტემბერს ჩაანაცვლა ინდოეთის სამედიცინო საბჭო.

კომისია აღიარებს სამედიცინო კვალიფიკაციებს და სამედიცინო სკოლებს ანიჭებს აკრედიტაციას, ასევე, რეგისტრაციის უფლებას ანიჭებს სამედიცინო პრაქტიკოსებს, აკონტროლებს სამედიცინო სფეროს და აფასებს ინდოეთის სამედიცინო ინფრასტრუქტურას.

ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტს 2017 წელს მიენიჭა ოფიციალური აკრედიტაცია და მოხვდა იმ უცხოური უნივერსიტეტების სიაში, რომელიც აღიარებულია ინდოეთის ეროვნული სამედიცინო კომისიის მიერ.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა