საერთაშორისო სტუდენტების გზამკვლევი

საერთაშორისო სტუდენტების გზამკვლევი

ეს საორიენტაციო გზამკვლევი მომზადდა სტუდენტებისთვის, რომლებიც ჩამოდიან სასწავლებლად ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში (GAU). იგი იძლევა პრაქტიკულ მითითებებს თბილისში საცხოვრებლად, GAU-ში სწავლის შესახებ საერთაშორისო სტუდენტების პერსპექტივის გათვალისწინებით და გვაწვდის ინფორმაციას უნივერსიტეტის ზოგიერთი ცენტრალური დამხმარე სერვისის შესახებ. მისი მიზანია წარმოგიდგინოთ უნივერსიტეტის სტრუქტურა და გაგაცნოთ უნივერსიტეტის დამხმარე ერთეულები, როგორებიცაა საერთაშორისო ურთიერთობების ოფისი, აკადემიური მენეჯერები ან სტუდენტური მომსახურების ოფისი და სხვა.

საერთაშორისო სტუდენტების გზამკვლევი.


სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა