საერთაშორისო სტუდენტებისთვის - ინგლისურენოვანი პროგრამები

საერთაშორისო სტუდენტებისთვის - ინგლისურენოვანი პროგრამები

GAU-ს ინგლისურენოვანი პროგრამები შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს საუკეთესო პრაქტიკა და უახლესი მეთოდოლოგიები, რომლებიც სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, ეს პროგრამებია:

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა (BBA) (2024-2025)

  • ხანგრძლივობა: 4 აკადემიური წელი (240 კრედიტი)
  •  სწავლის წლიური საფასური - 4,000 აშშ დოლარი

მედიცინის დოქტორის (MD) ბაკალავრიატის პროგრამა (2024-2025)

  • 1 კრედიტის ღირებულებაა 92 აშშ დოლარი, დასრულებისთვის საჭიროა 360 კრედიტის შეგროვება.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა