ლევან მესხორაძე

ლექტორები ლევან მესხორაძე

ლევან მესხორაძემ წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, შემდეგ კი რიგის უმაღლესი იურიდიული სკოლის საერთაშორისო საჯარო სამართლისა და ევროპული სამართლის მაგისტრატურა. 2007 წლიდან კითხულობს ლექციებს საერთაშორისო საჯარო და ადამიანის უფლებათა სამართალში.

ლევან მესხორაძეს აქვს საერთაშორისო საჯარო სამართლისა და ადამიანის უფლებათა სამართლის, ასევე სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში მოღვაწეობის მრავალწლიანი გამოცდილება. 2008 წლიდან, მას უჭირავს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა, არის საქართველოს წარმომადგენელი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში.

2009 წლიდან, ლევან მესხორაძე საქართველოს მთავრობის მიერ დაინიშნა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ექსპერტად. არის სხვადასხვა სამეცნიერო პუბლიკაციისა და ნაშრომის ავტორი.

სისტემაში შესვლა

რეგისტრაცია

გმადლობთ ! თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა